PROSELINSGÅRDEN - BJURSÅS
 tfn  072- 700 21 15 

 


 

Gårdens historia

 Gården byggdes år 1807 av  Olof Mattson och hustrun Anna som ägde och bodde i huset 1807-1831, därefter bodde Pros Mats Mattson och hustrun Karin i fastigheten mellan 1831- 1865 och sedan Pros Anders Mattsson och hustrun Marta 1867-1902 då sonen Mats tog över huset, som levde och drev jordbruk på gården tillsammans med hushållerskan Katarina "Kari" fram till 1964.

Då Mats Proselin avled donerades gården till dåvarande Bjursås kommun.

1973 fick Bjursås ridklubb tillgång till gården för att bedriva ridskoleverksamhet, gamla ladugården och tillhörande byggnader användes som stallar för ridskolans hästar, boningshuset som bostad åt ridskolechefen och senare även som klubbstuga.

Under 2000- talet har ridskolan byggt nya ändamålsenliga lokaler med ett helt nytt stall och ridhus i direkt anslutning till Proselinsgården.

De senaste åren har Proselinsgården genomgått omfattande renoveringsarbeten för att idag kunna användas som kurs- och lägergård med möjlighet till att hålla mindre möten, festarrangemang och boende.

I framtidsvisionerna ligger planer på att renovera uthuslängorna med gäststall.

Gården drivs ideellt av ridklubben, när du bokar av oss så stödjer du samtidigt ridklubbens verksamhet. 

                                                                                         Ridhuset

 

 

                                                       Nya Stallet